Дати

ГОТУЄМОСЬ   ДО ЗНО З ІСТОРІЇ  УКРАЇНИ
   ДАТИ   ЗНО   ІСТОРІЯ  УКРАЇНИ  7   КЛАС

1 млн. р до н. е. –             поява людини на території сучасної України;
ІІІ-І тис. до н.е. -                 бронзовий вік;
І тис. до н.е. -                      залізний вік
ІV-III тис. до н.е. –             трипільська культура;
IX-VII ст. до н.е. –               кіммерійський період;
VIIIII ст. до н. е. –            скіфська доба;
ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. – розселення сарматів;
VIIІ УІ ст. до н.е. –            велика грецька     колонізація;
ІУ-УІІ-                                 велике розселення народів
У-УІІ –                                   розселення слов’ян
860-                                       перший договір з Візантією
860, 907, 911, 941, 943–944 рр-походи руських князів на Візантію
882 р. -               завершення об'єднання північних (Славія) та
                             південних руських (Куявія) земель Олегом.
911 р. -                похід на Візантію;
945 р.-                 повстання древлян проти Ігоря;
968, 970 рр. -     дунайські походи Святослава;
988 р.-                 запровадження християнства;
989                      заснування  першої школи В.Великим
1019-1054          правління Ярослава Мудрого
1036  -                  розгром печенігів Я.Мудрим
1068 р. –            повстання в Києві;
1097 р. -            Любецький з'їзд(снем)руських князів
1111-                 хрестовий похід руських князів проти половців
1187 р. –          перша згадка назви „Україна”;
1199 р. –           утворення Галицько-Волинської держави;
1223 р. –            битва на річці Калці;
1238-1264 рр. –    правління Данила Галицького;
1240 р. –            захоплення Києва
1242                    утворення Золотої Орди
1056 р –             Остромирове Євангеліє,
1113 р. -           „Повість минулих літ”;
1256 р. -           заснування Львова
1349 р. -            загарбання Галицько-Волинської землі Польщею
                               та         Литвою,
1362-                битва на річці Сині Води
 1385 р.-           Кревська унія
1410                 Грюнвальська битва
1449 р.-          утворення Кримського ханства,
 1471р.-            ліквідація Київського князівства.
 1478-            визнання Кримського ханства залежним від  Османської     імперії
1489   -         перша згадка про козаків
1514               битва під Оршею

ДАТИ 8 КЛАС

1556      Заснування князем Дмитром Вишневецьким на о. Хортиця першої 
                Запорізької Січі.
1569 р.    Люблінський сейм (Люблінська унія) та утворення Речі Посполитої
1572 р. Утворення реєстрового козацтва
1596 р. Берестейська церковна унія утворення греко-католицької церкви.
1616 – Здобуття запорізькими козаками на чолі з П. Сагайдачним турецької 
             фортеці Кафи
1621 – Участь козацького війська під проводом П. Сагайдачного в Хотинській війні 
                на боці Речі Посполитої
1635 р. Повстання І. Сулими.
Квітень - травень 1648 р. - битва на Жовтих Водах;
Травень 1648 р.  битва під Корсунем;
Вересень 1648 – битва Пилявцями;
Серпень 1649 р. - Зборівський договір;
Червень 1651 р. - Берестецька битва;
Вересень 1651 р. - Білоцерківський договір
Травень 1652 р. - Батозька битва;
Жовтень-грудень 1653 р. - Жванецька облога.
1654-Переяславська рада.Союз з Москвою.
1658 р. - Гадяцький договір з Річчю Посполитою.
1660 р. - Слободищенський трактат
1667 р. - Андрусівське перемир’я
1681 р. - Бахчисарайський мирний договір.
1702-1704 рр. - Повстання Семена Палія.
17                   1710 р. - Пакти і конституції прав і вольностей Війська Запорозького 
                                        (Конституція Пилипа Орлика)
1722-1727 рр. – діяльність Першої Малоросійської колегії
1735-1750 рр. -«Правління Гетьманського уряду»
1750-1764 рр. – гетьманування К.Розумовського
1764 р. –                 ліквідація гетьманства Катериною ІІ,
1768 р. –                Коліївщина
1775 р. –                остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі

 ДАТИ  9  КЛАС

1781 р. –                 ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні
1783 р. –                царський указ про закріпачення селян на Лівобережній та  Слобідській                                           Україні,
1783 р. –                захоплення Росією Криму
1798 р. –                вихід  «Енеїди»
грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку
1828-1829 рр. –    перехід задунайських козаків у російське підданство
1830-1831  рр. -     польське повстання
 1846-1847 рр. –     діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
1833-1837 рр. –      діяльність  „Руської трійці”
1848–1849  рр. –     національно-визвольний рух на українських землях під час
                                   революції в Австрійській імперії,
1848 р. –                  скасування кріпосництва в Галичині.
1805 р. –                відкриття університету у Харкові,
1817 р.  –               закриття Києво-Могилянської Академії
1834 р. –                відкриття університету в Києві.
1853-1856 рр. –   Кримська війна
1861 р. –               „Положення про селян ”,
1860-70-ті рр. –    реформи адміністративно-політичного управління,
1863 рр.  –            Валуєвський циркуляр,
1863-1864 рр. –   Польське повстання,
1876 р. –                Емський указ.
1868 р. –               створення у Львові товариства „Просвіта”,
1873 р. –                створення у Львові Літературного товариства ім. Т.Шевченка 
                                 (від 1892 р.  – наукового товариства ім. Т.Шевченка),
1865 р.–                  відкриття Новоросійського університету,


                                      ДАТИ (10 КЛАС) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Серпень 1914 р. - утворення Головної української ради,   формування Легіону Українських    січових стрільців,       створення Союзу визволення України (СВУ).
Серпень - вересень 1914 р. –            Галицька битва.
Травень-червень 1916 р. –                 «Брусиловський прорив»
Березень 1917р. –                                    утворення Української Центральної Ради.
Червень 1917 р. –                                Перший універсал Центральної ради
Липень 1917 р.                                   Другий універсал Центральної Ради
Листопад 1917                                 Третій універсал Центральної ради, проголошення УНР
Січень 1918 р. -                                  Четвертий Універсал Центральної Ради
січень (лютий) 1918 р.                       Брестський мир між УНР та державами 
                                                                     Четвірного союзу
лютий –листопад 1918 р. -         Окупація України військами Німеччини та 
                                                             Австро-Угорщини
березень 1918 р. -                         Відновлення влади УЦР в умовах окупації.    
                                                            Ухвалення УЦР Конституції УНР
29 квітня 1918 р. -                         державний переворот і прихід до 
                                                            влади П.Скоропадського
серпень1918р. -                                 утворення Українського національного союзу
1 листопада 1918 р.  -                      українське повстання у Львові
листопад 1918  -                                проголошення ЗУНР
14 листопада 1918 р. -                      Утворення Директорії
грудень 1918 р. -                                 відновлення УНР
22 січня 1919 р. -                                 Акт злуки
листопад 1918-листопад 1921 р.  - друга радянсько-українська війна, 
                                                                   поразка українського визвольного руху.
18 березня 1921 р. -                          Ризький мирний договір РСФРР та УСРР з Польщею
1921-1928 рр. -                                    Неп 
1921-1923 рр.  -                             голод в Україні
1922 р. -                                           створення театру «Березіль»
1923-1933 рр. -                             Політика «українізації»
1928 р. -                                          «Шахтинська справа»
1931 р. –                                       пуск Харківського тракторного заводу
1932 р. -                                             пуск Дніпровської ГЕС
листопад 1929 р. –                      проголошення курсу на суцільну колективізацію
1932-1933  рр.                              -  Голодомор  в Україні
1937  р. –                                               завершення колективізації в  Україні
1930  р.–                                       судовий процес над СВУ
1934 р. –                                      перенесення столиці України з Харкова до Києва
1923 р. -    Рішення Ради амбасадорів(послів) великих держав на
                   Паризькій конференції про остаточну передачу Сх. Галичини Польщі на                                          правах автономії
1929 р. –               утворення ОУН
1930 р. –              польська «пацифікація» в Східній Галичині
15 березня 1939р. –                         проголошення незалежності Карпатської України

ДАТИ  11 КЛАС

17 вересня 1939 р. -               Червона Армія перейшла польський кордон;
15 листопада 1939 р.-           Західну Україну включено до складу  УРСР;
2 серпня 1940 р.  –             Пд. Бессарабію і Північну Буковину включено до
                                                складу  УРСР;
22 червня 1941 р. -           напад Німеччини на СРСР;
30 червня 1941р. -             проголошення Акту про відновлення  Української Держави;
22 липня 1942 р.  -          територія України повністю окупована загарбниками,
6 листопада 1943 р. -       визволення Києва;
9 травня 1945 р. -          День Перемоги, завершення Великої Вітчизняної війни.
квітень 1945 р.                    Україна стає співзасновницею ООН,
1946-1947 рр.                      голод в Україні,
квітень-липень 1947 р.               операція «Вісла».
лютий 1954 р                           входження Кримської області до складу УРСР
вересень 1965                         акція протесту в столичному кінотеатрі „Україна”,
друга половина 60-х рр. -       економічні реформи, 
1976 р.                                          утворення Української Гельсінської групи. 
квітень 1985 -                          початок „перебудови”,
26 квітня 1986 р. -                   вибух на Чорнобильської АЕС,
липень 1989  -                      загальноукраїнський страйк шахтарів, 
вересень 1989 р -              виникнення Народного руху України,
жовтень 1989 р. -                  прийняття Верховною Радою України закон УРСР 
                                                      „ Про мови в Українській РСР”,
березень 1990 р. -                 перші альтеративні вибори до Верховної Ради,    
16 липня 1990 р. -                 прийняття Верховною Радою Декларації про 
                                                  державний суверенітет України,  
1989-1991 рр. -                      формування багатопартійної системи в Україні,
24 серпня 1991 р. -             Верховна Рада УРСР прийняла Акт
                                                  проголошення незалежності України,
1 грудня 1991 р. -             референдум і вибори Президента України      
жовтень 1991 р. -                   прийняття Верховної Радою України Закону
                                                      „Про громадянство України”, 
6 грудня 1991 р. -                     створення збройних сил України,
липень 1994 р. -                  Л.Кучму обрано Президентом України,
1995 р. -                               Україна стала членом Ради Європи,
28 червня 1996 р. -            прийняття Конституції України,
вересень 1996 р. -             грошова реформа в України, запровадження гривні 

грудень 2004 р.  -               Президентом України обрано В.Ющенка

Немає коментарів:

Дописати коментар